Blogi | 8.4.2021 | Jussi Vikman

Miksi vuokramallin kiinteistöhankinnat lisäävät suosiotaan kunnissa?

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on toiminnassa noin 3200 oppilaitosta, joista noin 2200 on peruskouluja. Huolimatta siitä, että joka vuosi oppilaitoksia lakkautetaan, nykyisiä myös korjataan ja uusia rakennetaan tilalle. Kaiken kaikkiaan vuosittain valmistuu noin 250 opetusrakennusten rakennushanketta. Näitä rakennuslupaa edellyttäviä hankkeita ovat mm. uuden rakennuksen rakentaminen, lisärakennuksen rakentaminen, rakennuksen rakentamiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt, rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Viimeisen viiden vuoden aikana varhaiskasvatuksen, eri oppilaitosten ja muun opetuksen ja tutkimuksen käyttöön on siis valmistunut 1274 rakennushanketta. Se tietää melkoista tuntimäärää budjetoinnin, päätöksenteon, kilpailutusten, suunnitelmien ja muiden valmistelujen parissa.

Hankkeiden tarve lähtee usein olemassa olevien tilojen puutteellisuudesta; tilat ovat joko tulleet elinkaarensa päähän, jääneet pieniksi taikka sijoittuvat palveluverkon kannalta väärään paikkaan. Uusien tilojen hankintaa valmistellaan monesti useamman vuoden ajan, jotta saataisiin käyttäjille toimivat, turvalliset ja terveelliset tilat. Valmistelutyö huipentuu usein poliittiseen päätökseen, jossa punnitaan erilaisten julkisten palveluiden keskinäiset suhteet. Onko rahaa uuden koulurakennuksen investointiin vai tulisiko rahat käyttää johonkin muuhun yhtä tarpeelliseen?

Tilannetta voidaan kunnissa onneksi helpottaa tekemällä kiinteistöhankinta vuokramallilla, ja tärkeä opetusrakennushanke saadaan näin toteutettua ilman lisävelkaa ja resursseja säästäen.

Ketterä kilpailutus, yksi sopimus

Omistaminen ei ole enää nykypäivänä itseisarvo, vaan huomiota kiinnitetään enenevissä määrin tuotteen hankinnan ja käytön vaivattomuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Maksetaan vain siitä, mitä käytetään, ja käytetään vain sitä, mitä tarvitaan. Tämän tekee mahdolliseksi tuotteiden hankkiminen palveluna, ilman investoinnin ja omistamisen vaivaa.

Palveluna-ajattelu kasvattaa suosiotaan vauhdilla myös kiinteistöhankinnoissa: niin koulurakennukset, päivä- ja hoivakodit kuin vastaavat palvelutilat voi hankkia käyttöönsä palveluna. Hankinnassa tilaaja kilpailuttaa kiinteistöhankkeen yhdellä kilpailutuksella – helposti ja nopeasti. Vuokramallin hankinnassa on sekin hyvä puoli, että kilpailutuksen voi toteuttaa ilman monivaiheisia neuvottelumenettelyitä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kilpailutuksen yhteydessä kehitetään eri tahoilla omia suunnitteluratkaisuja todella pitkälle, mutta lopulta vain yksi valitaan. Pahimmassa tapauksessa tilaaja vielä maksaa nämä ylimääräiset suunnittelukustannukset kilpailun hävinneille osapuolille.

Vuokramalli-hankinnoissa me Hoivatiloilla vastaamme rakennuksen suunnittelusta ja hankkeen rahoittamisesta sekä rakennuttamisesta avaimet käteen -periaatteella, ja hankkeen valmistuttua jatkamme kiinteistön pitkäaikaisena ja vastuullisena omistajana. Mikä tärkeintä, tilat suunnitellaan aina yksilöllisesti, juuri tilaajan ja käyttäjän tarpeita vastaaviksi.

Taloudellista säästöä ja riskienhallintaa

Lukuisille kunnille ja kaupungeille toteuttamiemme kiinteistöhankkeiden kautta olemme saaneet arvokasta palautetta vuokramallista viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä. Palautteissa esille nousee vahvasti mm.:

  • Vuokramallin kilpailutuksella tilaaja säästää konkreettisesti aikaa, vaivaa ja kustannuksia.
  • Vuokramallilla hankitut tilat ovat kustannuksiltaan erittäin kilpailukykyisiä.
  • Vuokramalli tuo tarkan taloudellisen ennustettavuuden kiinteistön käyttökuluihin: käyttäjä tietää tarkalleen tilavuokran (pääomavuokra) sekä ylläpitokulut (ylläpitovuokra) koko sopimuskaudelle, joka on usein 20-25 vuotta, jopa pidempi.

Me Hoivatiloilla tarjoamme tilat palveluna ja otamme vastuut ja riskit kannettavaksemme. Vuokramallin hankinnassa kiinteistön omistaja kantaa kiinteistöriskin myös sopimuskauden päätyttyä.

Tilojen vuokraamista on toki mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden päätyttyä. Sen sijaan kiinteistön lunastaminen vuokralaisen toimesta ei ole vuokramallin kuuluva ominaisuus. Toki kiinteistöalalla transaktiot ovat arkipäivää ja kiinteistöt vaihtavat omistajaa, mutta Hoivatilojen vuokramallin ydin on siinä, että tarjoamme tilat pysyvään käyttötarkoitukseen pitkällä vuokrasopimuksella ja kannamme kiinteistöriskin vuokralaisen puolesta.

Olemme laatineet yksinkertaisen hankintaoppaan vuokramallin tilaajien valmistelun tueksi. Voit ladata sen helposti alla olevasta linkistä.

Edellinen Seuraava