Artikkelit | 12.6.2020

Ekologinen rakentaminen huomioi kiinteistön koko elinkaaren

Materiaalit, kuljetus, rakentaminen, käyttö, ylläpito ja purkaminen – kiinteistön ympäristövaikutukset muodostuvat koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Vastuullisena kiinteistönomistajana Hoivatilat hyödyntää aktiivisesti tietoa ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavista tekijöistä liiketoiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Käynnissä ja käytössä onkin useita toimia ja työkaluja.

Vähähiilinen rakentaminen ja energiatehokkuus

Ekologinen tai vähähiilinen rakentaminen lähtee aina suunnittelusta. Hankkeiden suunnitteluvaiheessa Hoivatilat kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa ne ratkaisut, jotka hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistöjen asukkaita, käyttäjiä – ja ympäristöä. Ennen rakentamista materiaalivalinnoilla ja niiden kuljetuksilla voidaan vaikuttaa kiinteistön hiilijalanjäljen suuruuteen. Hoivatilojen suosima uusiutuva, läheltä saatava ja moneen käyttöön sopiva materiaali, kotimainen puu, on myös hiilivarasto.

– Suunnittelussa huomioidaan muun muassa laadukkaat ja toimintaan sopivat päästöttömät materiaalit sekä oikein mitoitetut talotekniikan laitevalinnat, kertoo työmaakierrokselta tavoitettu Hoivatilojen kiinteistöpäällikkö Mika Ruonakangas.

Suurin käytönaikainen päästölähde on usein kiinteistön lämmitys. Energialähteen lisäksi energiatehokkuutta nykyaikaisessa rakentamisessa huomioidaan muun muassa rakennuksen tiiviydellä: eristeillä ja ikkunoiden teknisillä ratkaisuilla sekä sijoitteluilla.

Valvonta pienentää ympäristövaikutuksia

Kiinteistöjen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään Hoivatiloilla huomiota rakennuksen koko elinkaaren ajan. Muihin vastuullisuuden osa-alueisiin voi tutustua yhtiön vuosikertomuksen osana julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Työmaalla rakennuttajapäälliköt Ari Hyvärinen (vas.) ja Tuomas Alanko.

Hoivatilojen toimintamalliin kuuluu, että kiinteistöjen rakentamisen valvoo alusta loppuun oma valvojaorganisaatio. Tällä varmistetaan työn korkea laatu ja toivottu lopputulos; pitkäikäinen kiinteistö. Kun rakennus kestää aikaa, sen suhteellinen vaikutus ympäristöön pienenee. Pitkä käyttöikä ja sitä kautta tuotto-odote myös mahdollistaa investoida kiinteistöön muita ympäristölle ystävällisiä ratkaisuja, kuten energialähteen aurinkopaneeleilla tai maalämmöllä. Käytönaikaiset ympäristövaikutukset pysyvät kontrollissa säännöllisillä tarkastuksilla ja valvonnalla.

– Vuosittaiset kiinteistöauditoinnit ovat Hoivatilojen kiinteistöjen valvonnassa isossa roolissa, kertoo kiinteistöpäällikkö Mika Ruonakangas.

Auditointikäynnit tehdään suunnitellusti etukäteen sovittuna ajankohtana. Prosessiin kuuluu, että mukana on aina vastuuhenkilö kiinteistön käyttäjän puolelta, esimerkiksi hoivakodin johtaja tai koulun rehtori. Käyttäjälle toimitetaan etukäteen kysely, johon hän vastaa. Auditoinnin aikana käydään läpi kiinteistön dokumentit sekä tehdään viranomais- ja palotarkastus. 

Auditoinnissa tarkastetaan myös fyysisesti kaikki kiinteistön tilat, talotekniset laitteet, viemäröinnit ja piha-alueet. Käynnin aikana luodaan auditointiraportti, jossa havaitut asiat käydään läpi ja sovitaan huollot ja korjaukset käyttäjäasiakkaan kanssa. Jokaisen auditoinnin huomiot ja korjaukset kerätään talteen kiinteistöjen huoltokirjoihin, ja näin varmistetaan kattava dokumentaatio jokaisesta kiinteistöstä vuosien varrelta. Käytäntö tukee Hoivatilojen strategiaa tilojen pitkäaikaisena omistajana ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

– Tarkempia kiinteistöjen huolto- ja korjaussuunnitelmia on helppo luoda tehokkaasti ja hyvissä ajoin pitkän tähtäimen suunnitelma PTS:stä, Mika Ruonakangas kehuu auditoinnin etuja.

Digitaalisuus apuna

Etävalvonnan kautta kiinteistöistä saadaan reaaliaikaista tietoa, jonka avulla voidaan säätää kulutusta ja havainnoida mahdollisia poikkeamia. Talotekniikkaa monitoroimassa kiinteistöpäällikkö Mika Ruonakangas ja kiinteistöjohtaja Juhana Saarni.

Vuositarkastusten lisäksi kaikissa Hoivatilojen kiinteistöissä on käytössä etävalvonta. Etävalvonnassa seurataan ympäri vuorokauden muun muassa kiinteistöjen energiankulutusta, tilakohtaista lämpötilaa ja hiilidioksiditasoja. Kaikki kulutustiedot kirjataan huoltokirjaan, mikä mahdollistaa energiasuunnitelmien tekemisen. Myös mahdollisten poikkeamien huomaaminen on helpompaa seurantaohjelman kautta ja ohjelmasta saadaan tietoa kiinteistön lämpötilan säätämiseen esimerkiksi vuodenaikojen mukaan.

Talotekniikan aikasäädöt ja kulutuksen kohdentaminen auttavat hukkaenergian taklaamisessa. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ilmastointijärjestelmät on ajastettu. Yöllä, kun talo on tyhjä, järjestelmä toimii 30 prosentin teholla ja aamulla 50 prosentin teholla. Päiväsaikaan etävalvonta mittaa hiilidioksidiarvoja, ja niiden perusteella ilmastoinnin tehoa nostetaan ja lasketaan automaattisesti. Valaistuksessa käytetään liiketunnistimia ja päivällä valaisimien tehoa mukautetaan ulkoa tulevan valon mukaan. Kaikissa kohteissa on käytössä energiapihit led-valaisimet.

Hoivatilat selvitti viime vuonna kiinteistöhankkeiden sertifiointia. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi valikoitui RTS-ympäristöluokitus. Sen käyttöönottoa kiinteistöhankkeessa pilotoidaan vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Edellinen Seuraava