Satamatien kuulumisia | 20.11.2023

Elämäntäyteinen palvelukortteli – Ikäihmisten tarpeet etusijalla

Oulun Satamatien palvelukortteli rakentuu Toppilansalmen historialliseen satamamiljööseen. K21-nimelläkin tunnettu hanke muuntaa entisen varastorakennuksen nykyaikaiseksi asumisen ja palveluiden kokonaisuudeksi. Palvelukortteli vastaa ikäihmisten asumis- ja hoivapalveluiden voimakkaasti kasvavaan tarpeeseen. Myös alueen muut asukkaat hyötyvät korttelin palveluista, kuten päiväkodista ja kuntokeskuksesta.

Havainnekuva Oulun Satamatien palvelukorttelista
Satamatien palvelukorttelin suunnittelussa on haluttu säilyttää Toppilansalmen ympäristössä kerrostuma, joka kertoo myös satama-ajan historiasta.
Värityksen inspiraationa toimivat alueella olevat nosturit ja muu teollinen historia, joista on poimittu oranssia ja keltaista.

Suomessa väestön ikääntyminen on voimakasta ja Oulu ikääntyy tällä hetkellä nopeimmin. Maanlaajuisesti ikäihmisten eli 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee väestöennusteiden mukaan lisääntymään noin 300 000 ikäihmisellä nykyisestä tasosta tulevien vuosien aikana. Hoivatilojen hankekehityksestä ja myynnistä vastaava johtaja Jussi Vikman vastaa mittavan K21-hankkeen kehittämisestä:

Ei tarvitse katsoa kuin 10–15 vuotta eteenpäin, niin meillä on noin 1,5-kertainen määrä ikäihmisiä. Se tarkoittaa, että iäkkäiden ihmisten asumisen ja hoivan palveluiden tarve tulee voimakkaasti kasvamaan.

Oulun Satamatien palvelukorttelin kokonaisinvestointi on noin 30 miljoonaa euroa, ja kerrosneliöitä (kem2) kohteeseen tulee 10 000. Vikman mainitsee, että korttelin kehitystyö on rakennettu ikäihmisten palvelutarpeen ympärille. Hoivakodin osuus korttelista on merkittävä, lähes 60 prosenttia koko pinta-alasta.

Palvelukorttelin hoivakoti tarjoaa ikäihmisille sekä ympärivuorokautista palveluasumista että yhteisöllistä asumista. Ympärivuorokautisesta toiminnasta, kotiin tilattavien palveluiden toteuttamisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta vastaa Norlandia Care Oy. Hoivakotiin tulee 90 asukaspaikkaa ja yhteisölliseen asumiseen 34 asuntoa sekä yhteistiloja ikäihmisille. Satamatien palvelukortteli on Hoivatilojen ja Norlandian neljäs yhteinen korttelikohde.

Toppilan satama-alue on kulttuurihistoriallisesti tärkeä alue ja korttelihanke on paitsi täysin ainutlaatuinen, myös koko Toppilan alueen kehittämisen kruunu. Vikmanin mukaan voidaan sanoa, että Satamatien hanke on yksi Oulun alueen kärkihankkeista. Palvelukortteli valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Palvelut käynnistyvät vuodenvaihteessa 2024–2025.

Palveluita koko alueelle

Toppilan alueen asuntorakentaminen on viime vuosien aikana ollut voimakasta. On merkittävää, että alueelle tuodaan korttelihankkeen myötä myös palveluita, Vikman sanoo ja lisää, että korttelissa asuvien ihmisten lisäksi palvelut hyödyttävät alueen muuta rakennettua ympäristöä ja siellä asuvia ihmisiä.

Satamatien palvelukortteliin tulee hoivakodin lisäksi nykyaikainen kuntokeskus, jonka toiminnasta vastaa Kuntokeskus Liikku Oy. Lisäksi palvelukorttelin länsipäätyyn valmistuu päiväkoti.

– Toteutettava päiväkoti on 4-ryhmäinen ja suunniteltu 75 lapselle. Päiväkodin piha-alue sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella pihakannella. Neuvottelut päiväkotitoimijan kanssa ovat käynnissä ja tavoitteena on, että päiväkoti avaa ovensa tammikuussa 2025, Vikman selventää tulevaa.

Palvelukorttelin 1. kerrokseen valmistuu liiketilat myös päivittäistavarakaupalle sekä muille kaupallisille palveluille, kuten esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluille. Vikman huomauttaa, että kortteliin toteutettavat ja aiemmin sen ympärille rakennetut asunnot näyttäytyvät uudella tavalla kiinnostavilta, kun alueen lähipalvelut lisääntyvät huomattavasti korttelihankkeen myötä.

Vahvaa yhteistyötä

Hoivatilat toimii hankkeessa rakennuttajana ja kehittäjänä sekä pitkäaikaisena, vastuullisena kiinteistön omistajana. Jussi Vikmanin lisäksi Hoivatilojen puolelta hankkeessa vastuullisina työskentelevät projektipäällikkö Panu Pigg ja rakennuttajapäällikkö Jari Lehto.

Palvelukorttelin sisäpihat ovat viihtyisiä tiloja, joissa on turvallista liikkua sekä viettää aikaa tutussa ja hallittavissa olevassa ympäristössä. Sisäpihat sijoittuvat korttelin 3. kerrokseen.

Kohteen suunnittelusta vastaa PAVE Arkkitehdit Oy ja pääurakoitsijana toimii Temotek Oy. Molemmat ovat Hoivatilojen pitkäaikaisia kumppaneita. Temotek on toiminut kokonaisurakoitsijana muun muassa Hoivatilojen Helsingin Malminkartanon palvelukorttelihankkeessa. PAVE Arkkitehdit on puolestaan ollut suunnittelemassa useita Hoivatilojen kehittämiä päiväkoti- ja hoivakotihankkeita Oulun lisäksi esimerkiksi Vaasaan, Kuopioon ja Jyväskylään.

– On ilo olla osa huippuosaajien kokonaisuutta tässä ainutlaatuisessa hankkeessa. Kaikissa tilanteissa ratkaisut ovat löytyneet avoimesti keskustellen ja yhdessä kehittäen – keskinäinen luottamus on tärkeää päämäärän saavuttamisessa, Temotekin toimitusjohtaja Antti Kamutta sanoo ja kiittelee Hoivatiloja pitkäaikaisesta ja sujuvasta kumppanuudesta.

Temotek omistaa Satamatien kohteeseen tulevat 14 uniikkia asuntoa ja vastaa niiden myynnistä. Huoneistojen koot vaihtelevat 55 m2 kolmiosta ylimmän kerroksen 144 m2 neliöön.

– Kodit tarjoavat laadukasta asumista monipuolisten palveluiden yhteydessä. Asunnot sijoittuvat kerroksiin 3–7, ja niiden parvekkeilta avautuvat merelliset näkymät auringonlaskun suuntaan, Temotekin Kamutta kertoo.

Palvelukorttelihanke etenee aikataulussaan pitkään jatkuneesta epätavallisesta maailmantilanteesta huolimatta.

– Kehittäminen ja toteuttaminen ovat ajoittuneet hyvin poikkeukselliseen ajanjaksoon taloudessa ja rakentamisessa, Vikman Hoivatiloilta toteaa.

– Lisäksi hankkeen laajuus ja vaativuus huomioiden suunnittelu, kaavoitus ja luvitus toteutettiin erittäin sujuvasti ja hyvässä yhteistyössä osapuolien kanssa, mistä haluan erikseen kiittää myös Oulun kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä sekä museoviranomaisia.

Vikman kertoo, että rakennus- ja yleiskustannusten nousu sekä rahoituskustannuksien nousu ovat monella tavalla haastaneet hankkeen kehittämistä, kuten koko rakentamisen toimialaa.

Huolimatta haasteista Satamatien palvelukortteli -hankkeessa on kyetty etenemään suunnitelman mukaisesti ja työmaa käynnistyi toukokuussa 2023. Aiempi laadukas yhteistyö ja keskinäinen luottamus ovat näin ainutlaatuisessa hankkeessa avaintekijöitä.

– Kaikilla osapuolilla on vahva yhteinen tahtotila sekä tarvittavat taloudelliset resurssit, toimitusjohtaja Pave Mikkonen PAVE Arkkitehdeiltä toteaa.

Mikkonen kiittelee, että Hoivatilat lähti rohkeasti mukaan PAVE Arkkitehtien alulle panemaan korkeatasoiseen ja kunnianhimoiseen projektiin. Hänen mukaansa Hoivatilat ymmärtää heidän arvojaan ja näkemyksiään, jotka liittyvät kaupunkikulttuuriin ja rakennustaiteeseen.

Toimistomme lupauksen mukaisesti teemme maailmasta parempaa paikkaa talo ja projekti kerrallaan. Muutamme kaupunkikulttuuria ja rakennettua ympäristöä siten, että historiallista kerrostumaa ja muistumia menneistä ajoista säilyy kokonaisuuden ollessa korkeatasoista arkkitehtuuria.

Arkkitehtuurin edelläkävijä

Kooltaan valtava varastorakennus ”K21” on ollut harjakattoinen alumiinipeltihalli, jonka seinien alaosan paikallavaletut betonirakenteet ovat yhä arkkitehtonisesti näyttävät. Niiden alla, Toppilansalmen puoleisella pitkällä sivulla, kulki aikoinaan rautatie. Kookkaat betonirakenteet tullaan osittain säilyttämään osana uudisrakennushanketta.

Rationaalista ja arkista halliarkkitehtuuria edustavan varaston piirteet on alkujaan määrittänyt käytäntö. Arkkitehti Tor-Eric Herler suunnitteli ensimmäisen osan vuonna 1956 ja yli puolet suuremman laajennusosan 1960. Varasto on osa suomalaista teollisuushistoriaa, ja se kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin.

Koska kyseessä on kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus, purkaminen ja muuntorakentaminen on vaatinut pitkäjänteistä kaavoitus- ja luvitustyötä. Satamatien palvelukorttelin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota kohteen sopeutumiseen osaksi miljöötä, ja uudisrakennus tulee ulkoiselta hahmoltaan ja ulkomitoiltaan vastaamaan entistä. Myös asemakaava turvaa rakennuksen hahmon säilymisen.

Ydinajatuksena on säilyttää Toppilansalmen ympäristössä kerrostuma, joka kertoo menneestä satama-ajasta. Historia ja alueen aikaisempi luonne jäävät osaksi uutta rakennettua ympäristöä.

Pave Mikkonen, toimitusjohtaja, PAVE Arkkitehdit

Suunnittelun ydinajatuksena on säilyttää Toppilansalmen ympäristössä kerrostuma, joka kertoo menneestä satama-ajasta. Historia ja alueen aikaisempi luonne jäävät osaksi uutta rakennettua ympäristöä, mikä kyseenalaistaa totutun ja tekee miljööstä mielenkiintoisemman.

– Kaikki toimijat ovat sitoutuneet säilyttämään Satamatien konversiohankkeen arvomaailmaa maaliin asti. Suomessa ei esimerkkejä vastaavista kohteista juuri ole, Pave Mikkonen kuvailee.

Satamatien palvelukortteli on hanke, jolla PAVE Arkkitehdit haluaa osaltaan olla kehittämässä Oulun kaupungin ja koko Pohjois-Suomen kilpailukykyä. Mikkonen kuvailee projektia suomalaisen rakennustaiteen ennakkotapaukseksi ja riemuvoitoksi:

– Rakennuskulttuurimme ei ole ollut valmis peruskorjaamaan tai jättämään tällaisia muistumia. Meille arkkitehtitoimistona on tärkeää, että saamme tästä esimerkin, sillä kulttuuri ei muutu kuin hyvillä esimerkeillä, Mikkonen mainitsee.

Palvelukorttelin suunnittelussa korostuu historian kerrostumien lisäksi valon ja tilan leikki. Auringonvalolla, väreillä ja niiden heijastumilla luodaan mielenkiintoisia palveluasumisen tiloja niin sisälle kuin ulos. Asukkaat pääsevät nauttimaan 3. kerroksen sisäpihojen vehreydestä sekä asunnoista käsin että ulkoillessaan turvallisesti tutussa ja hallittavissa olevassa ympäristössä. Olohuoneista aukeaa näkymät merelle. Mikkonen arvioi, että kortteli on valmistuttuaan ihmisläheinen ja elämäntäyteinen.

Satamatien suunnittelussa valon ja tilan leikki on ollut keskeisessä roolissa. Asukkaat pääsevätkin nauttimaan sekä ulko- että sisätiloissa luonnonvalosta ja
väreistä – vehreyttä ja merinäkymiä unohtamatta

Tutkitulla maaperällä

Toppilan aluetta on 2000-luvulla kehitetty ja rakennettu intensiivisesti. Tämän vuoksi alueen maaperiä on tutkittu runsaasti. Rakentamista sekä siihen liittyvää turvallisuutta ja terveellisyyttä ohjataan lain nojalla, ja valvonnasta vastaa kaupungin rakennusvalvonta.

Myös Oulun Satamatien palvelukorttelin tontilla on tehty pohjatutkimukset ja selvitetty maaperän pilaantuneisuus.

Tontilla aiemmin sijainneessa K21-varastorakennuksessa on säilytetty Suomen valtion omistamien kemikaalitehtaiden valmistamia, maatalouteen tarkoitettuja lannoitteita – toisin sanoen ruokapöytään päätyvien syötävien tuotteiden valmistukseen tarvittavia kemikaaleja.

Viime kesän aikana tontilla suoritettiin tarvittavat purku- ja paalutustyöt. Perustustyöt käynnistyivät elokuussa. Syyskuun loppupuolella nousee rakennuksen 1. kerroksen runko ja runkovaihe etenee kerroksittain kolmen viikon sykleissä. Rakentaminen tehdään kahdessa lohkossa rinnakkain. Kohteen vesikatto on asennettu helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Lue lisää:

Katso videot:

Edellinen Seuraava