Satamatien kuulumisia | 22.11.2023

Rakennusten ja alueiden uusi elämä

Oulun Satamatien palvelukortteli on erittäin haastava konversiohanke, jossa vanha, suojeltu teollisuusvarasto muunnetaan asuin- ja palvelukäyttöön. Laajuudeltaan hanke on mittava: kaikkiaan 10 000 kerrosneliötä (kem2). Vaativuudesta huolimatta muuntorakentaminen eli kohteiden vanhasta uudeksi muuntaminen on mahdollista ja toisinaan välttämätöntä, kun Hoivatilat toteuttaa palvelukortteli-hankkeita isojen kaupunkien keskusta-alueille, tiiviiseen ja olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen.

Satamatielle rakentuva palvelukortteli sijaitsee lähellä Oulun keskustaa helposti saavutettavalla ja voimakkaasti kehittyvällä alueella. Palvelukortteli valmistuu entiseen 1950-luvulla suunniteltuun varastorakennukseen, josta on suojeltu sen hahmo ja tietyt tunnistettavat rakenteet.

Satamatien palvelukorttelin ja sen ympäristön rakentuessa Toppilansalmen alueen ilme kehittyy vanhasta satama-alueesta moderniksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi. Myös ympärillä tapahtuu paljon: Hartaanselällä järjestetään asuntomessut 2025 ja Ranta-Toppilan alueelle on parhaillaan rakentumassa merellinen asuinalue pienvenesatamineen. Hietasaaren ja Nallikarin alueen kehittymistä ei sovi myöskään unohtaa. Tuiran ja Koskelan suuralueiden yhteenlaskettu väkiluku tuleekin kasvamaan väestöennusteen mukaan arviolta yli 30 000 asukkaaseen.

Äskettäin Hoivatilat toteutti Tampereella Sisunaukion palvelukorttelin Valmetin lentokonetehtaan rakennushistoriallisesti arvokkaaseen hallintorakennukseen, ja Härmälänranta koki merkittävän muodonmuutoksen teollisuusalueesta viihtyisäksi asuinalueeksi. Hoivatiloille on suuri kunnia saada säilyttää suomalaista rakennushistoriaa ja osallistua samalla alueiden viimeistelyyn sekä tuoda tiloja ja palveluita kaupunkilaisten käyttöön.

Helsinkiin Hoivatilat toteutti suuren, noin 7 000 kem2 laajuisen palvelukorttelin Malminkartanoon, jossa aiemmin toimistokäytössä ollut rakennus oli tullut elinkaarensa päähän. Hoivatilat rakennutti puretun toimistokorttelin tilalle monipuolisen asumisen ja palveluiden korttelin, jossa nyt eletään yhteisöllistä arkea.

Rakennuttajapäällikkö Jari Lehto Hoivatiloilta kertoo, että Satamatien kaltaisessa monikäyttäjäkohteessa erilaisten käyttäjien tarpeiden, tilojen ja kulkuyhteyksien yhteensovittaminen on haastavaa huomioiden korttelin monikäyttöisyys. Satamatiellä varaston suojeltu hahmo ja säilytettävät rakenteet ovat luoneet raamit rakennukselle ja kulkureiteille, mikä on lisännyt haasteita suunnitteluun.

– Rakennuksessa ja sen eri kerroksissa on monenlaisia toimintoja. Erityistä huomiota on kiinnitetty esimerkiksi hissien kulkureitteihin, aulatiloihin ja kulunohjaukseen sekä poistumisturvallisuuteen. Myös talotekniikan ja palo-osastojen suunnittelu on ollut vaativaa tilojen eri käyttäjäryhmistä ja käyttötarkoituksista johtuen.

Lehto kertoo, että konversiokohteessa olemassa olevia rakenteita ei poisteta kevein perustein. Satamatielläkin on tehty mittavia kuntotutkimuksia. Tutkimusten tulosten perusteella on arvioitu säilytettävien rakenteiden laajuus ja korjauskelpoisuus vanhojen rakenteiden säilyttämiseksi. Keskeinen suunnittelutyöhön liittyvä asia on ollut selvittää, mitä vanhat rakenteet mahdollistavat ja millainen on niiden kestävyys ja käyttöikä.

– Rakennamme modernia toimitilaa ja luomme yhdessä uudenlaista arkkitehtuuria, samalla säilyttäen palan tärkeää historiaa. Se, mitä voidaan, säilytetään.

Lue lisää:

Satamatien palvelukortteli, Oulu

Havainnekuva Oulun Satamatien palvelukorttelista
Edellinen Seuraava