Satamatien kuulumisia | 24.11.2023

Satamatien palvelukortteli syntyy yhteistyöllä

Hoivatilojen ja Norlandia Caren tuloksekas kumppanuus jatkuu Oulun Satamatien palvelukorttelissa. Investoinnin taustalla on tarkkaa demografiaa, tietämystä asiakkaiden ja hyvinvointialueen palvelutarpeista sekä näkemystä olemassa olevasta kysynnästä. Tavoitteena on tarjota hoiva-asumista, johon asiakkaat muuttavat mielellään.

Norlandia Caren ja Hoivatilojen yhteistyöstä on kertynyt kokemusta jo muutaman vuoden ajalta. Ensimmäinen yhdessä kehitetty hanke valmistui Tuusulan asuntomessuille 2020. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä, ja Oulun Satamatielle valmistuu Hoivatilojen ja Norlandian neljäs korttelikohde.

”Pitkäjänteinen yhteistyö Hoivatilojen ja Norlandian kesken on rakentunut kykyyn ymmärtää toista osapuolta sekä aitoon halukkuuteen kehittyä itse kumppanina”, toteaa Hoivatilojen hankekehityksestä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Jussi Vikman.

Hoivatilojen palvelukorttelit sijaitsevat suurissa kaupungeissa helposti saavutettavilla paikoilla. Siksi yliopistokaupunki Oulu ja Toppilansalmen keskeinen sijainti kiinnostivat Norlandiaa.

”Ikäihmisen on mahdollista tulla yhteisöllisen asumisen piiriin ja siirtyä sieltä tehostettuun asumiseen, mikä mahdollistaa meille toivomaamme monimuotoista asiakaskuntaa”, sanoo Norlandian maajohtaja Graziella Vartola.

Uuden kohteen sijaintipäätöksen taustalla on myös tarkkaa demografiaa, tietämystä asiakkaiden ja hyvinvointialueen palvelutarpeista ja näkemystä olemassa olevasta kysynnästä. Satamatien palvelukortteli sijoittuu alueelle, johon rakennetaan paljon tavanomaista asumista. Erilaisten asumismuotojen sekoittuminen on Oulun kaupungin asumispolitiikan tavoitteiden mukaista. Niin ikään palveluiden tuominen kehittyvän asuinalueen keskelle on kaupunkikehittämistä parhaimmillaan, taustoittaa
Vikman.

”Tämä kohde on kehitetty vastaamaan palvelutarpeen voimakkaaseen kasvuun. Oulun kaupungin alueella yli 75 vuotta täyttäneiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2035 mennessä lähes 60 prosenttia, joten hoivakoteja ja palveluasumisen paikkoja tarvitaan tulevaisuudessa lisää”, Vikman sanoo.

Asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen

”Mehän haluamme yhdistää varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten hoivan. Lisäksi palvelukorttelissa on monimuotoisesti muitakin palveluita tarjolla. Kaikella tällä varmistamme, että tämä on asiakkaiden mielissä paikka, johon muutetaan mielellään. Siitäkin syystä olemme kehittäneet omaa konseptiamme, jotta elämän viimeisillä metreillä asuminen vastaisi ikäihmisten toiveita”, sanoo Graziella Vartola.

Satamatien palvelukortteliin sijoittuu useita palveluntarjoajia ja kerrosneliöitä tulee 10 600. Norlandia Care tarjoaa kodin 124 asiakkaalle: 90 paikkaa ympärivuorokautiseen yhteisölliseen palveluasumiseen ja 34 asuntoa yhteisölliseen asumiseen. Kortteli kehittyy asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen.

”Meillä asutaan kodinomaisesti pienimuotoisissa yhteisöllisissä soluissa, jotka muodostavat kokonaisuuden. Toivomme löytävämme asiakkaita, joilla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita.”

Graziella Vartola, maajohtaja, Norlandia

Ennen Satamatien hankkeen käynnistymistä Norlandia Caren ammattilaiset kävivät tutustumiskäynnillä maailmankuulussa dementiakylässä Hollannissa. Nähtyä ja opittua hyödynnetään, kun Norlandia tuo nyt uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia Ouluun. Satamatien palvelukortteli on Norlandian suurin hanke ja lippulaivakohde. Konsepti on uniikki, markkinoilla täysin muista erottuva.

Satamatien palvelukorttelissa sisäpihat mahdollistavat lasten ja aikuisten kohtaamiset, ja sisäpuutarhoissa voi viettää vapaa-aikaa mieltymystensä mukaisesti. Muistisairaille ja ikäihmisille on tarjolla turvalliset ulkoilupaikat. Kirsikkana kakun päällä on kortteliin sijoittuva koirien päiväkoti. 

”Olemme hyvin tarkasti tutkineet asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita. Parhaimmillaan perheen lemmikkikoira ja lapsi voidaan tuoda yhtä aikaa päivähoitoon, ja sitten kun heidät illalla haetaan pois, niin isovanhemmat pääsevät kohtaamaan lastenlapsia”, kuvailee Graziella Vartola.

”Kaikilla lapsilla ei ole isovanhempia lähellä. Meillä voi päästä ”adoptoimaan” itselleen sellaisen, ja tällaista meidän kortteleissa tapahtuu. Myös toisinpäin, että kun ikäihmiset jakavat elämänkokemuksen mukanaan tuomaa viisautta lapsille, niin lapset tuovat iloa ikäihmisten elämään”, hän täydentää.

Lue lisää:

Satamatien palvelukortteli

Edellinen Seuraava