Satamatien kuulumisia | 30.1.2024

Varastosta korkeatasoinen palvelukortteli: arkkitehtonisesti merkittävä kohde Oulun Satamatielle

PAVE Arkkitehtien toimitusjohtaja Pave Mikkonen puhuu Satamatien palvelukorttelin suunnittelusta antaumuksella. Kun kohde on monella tapaa ainutlaatuinen, myös tavoitteet ovat korkealla: ”Mielenkiintoista, kaupunkikuvaa parantavaa arkkitehtuuria”, hän kiteyttää.

Satamatien palvelukortteli valmistuu Oulun Toppilan satama-alueelle entiseen varastorakennukseen, josta on suojeltu sen hahmo ja tietyt tunnistettavat rakenteet. 110 metriä pitkän rakennuksen kokonaislaajuus on 10 600 kerrosneliötä.

”Tiloja ja toimintoja jaottelemalla mittakaavasta on saatu käyttäjille inhimillinen, intiimikin”, sanoo Pave Mikkonen.

Kerroksellisuus on yksi avainsana, joka nousee esiin suunnittelun lähtökohdista puhuttaessa.

”Suunnittelun ajatuksena on säilyttää Toppilansalmen ympäristössä kerrostuma, joka kertoo myös alueen satama-ajan historiasta. Rakennuksen muokkaaminen modernilla twistillä on luvallista, kunhan vain muoto säilyy”, kuvailee kohteen parissa työskentelevä arkkitehti Riikka Takalo.

Inspiraationa torpedohalli

Inspiraation lähteenä ja yhtenä esimerkkinä Satamatien arkkitehtisuunnittelulle toimi Kööpenhaminassa oopperan takana oleva vanha torpedohalli, jossa on säilytetty rakennuksen hahmo mutta tehty uusia asuntoja sisälle. Väritykseen on haettu vaikutteita satama-alueen nostureista ja muusta teollisesta historiasta, josta on poimittu mukaan oranssia ja keltaista.

Hankkeessa tärkeä ja aktiivinen rooli on ollut museovirastolla, jota Pave Mikkonen kiittää hankkeen mahdollisuuksien ymmärtämisestä ja samojen arvojen jakamisesta.

”Me kunnioitamme suojelun tavoitteita, ja Museovirastolla on osaamista ja ymmärrystä siitä, mitä olemme yhdessä tekemässä – huippuluokan tuoretta arkkitehtuuria.”

Pave Mikkonen, hankekehittäjä, PAVE Arkkitehdit

Suojelu on kohteelle merkittävä asia myös siksi, että sen tuomalla alemmalla tonttivuokralla on positiivinen vaikutus projektin taloudelliseen yhtälöön. 

”Joskus suojelu voidaan nähdä taloudellisena rasitteena, mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että suojelu voi itse asiassa edesauttaa hanketta”, sanoo Riikka Takalo.

Pave Mikkosen mukaan Satamatien kaltaisessa uniikissa kohteessa suunnittelun jatkoksi tarvitaan toteuttajatahoja, jotka uskovat kohteeseen ja sitoutuvat sovittuun toimintatapaan. Mikkosen mukaan aiemmin rakennusteollisuus ei ole ollut tähän ihan valmis, mutta nyt koossa ovat toimijat, jotka ovat sitoutuneet säilyttämään konversiohankkeen arvomaailman maaliin saakka. Palvelukorttelin suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyötä tekevät Hoivatilat, PAVE Arkkitehdit ja Temotek.

“Suomessa ei aiempia esimerkkejä vastaavista kohteista juuri ole. Uskon, että tällaisella kansainvälisen luokan referenssillä on laajemminkin positiivinen vaikutus rakentamisen kulttuuriin ja arvomaailmaan”, sanoo Mikkonen.

Rakennuksen osien väliin jäävät sisäpihat jakavat tilaa ja kulkua eri toimintoihin: hoivan ja yksityisasumisen sisäänkäynnit on erotettu.

Parempi maailma rakennus kerrallaan

Hyvää vauhtia rakentuvan hankkeen ajankohtaa Mikkonen kuvaa ihanteelliseksi, sillä lähialueen muuttuessa merkittävästi – esimerkiksi uuden asuntomessualueen myötä – kortteli palvelee hyvin myös uusia asukkaita. Satamatien palvelukortteli onkin hanke, joka osaltaan on kehittämässä Oulun kaupungin ja koko Pohjois-Suomen kilpailukykyä.

”Tehdään Oulusta ja maailmasta parempi paikka rakennus ja projekti kerrallaan”, sanoo Mikkonen.

Raikasta, uutta otetta Mikkonen lupaa myös samaan rakennukseen valmistuviin 14 omistusasuntoon, jotka muodostavat palvelukorttelin muusta tarjonnasta erillisen taloyhtiön monipuolisten palveluiden yhteydessä. Personallisten, korkealaatuisten kotien parvekkeilta avautuvat merelliset näkymät auringonlaskun suuntaan.

”Asumisen kulttuurin muutos on lempiaiheitamme. Asumisen tuotantoa ei välttämättä tarvitse toteuttaa samaan tapaan kuin aina on tehty. Satamatien palvelukorttelin kodit tulevat olemaan freesi esimerkki tästä.”

Rakennuksen suojeltuun hahmoon kuuluvat betonielementit elävöittävät kivijalkaa ja lisäävät toiminnallisuutta. (Havainnekuva; PAVE Arkkitehdit)
Lue lisää:

Satamatien palvelukortteli

Edellinen Seuraava