Artikkelit | 25.9.2019

Aktiivista arkea yhdessä – Asuntomessut Tuusulassa 2020

Hoivatilat on aloittanut hoiva- ja päivähoitopalveluita yhdistävän Toiveiden korttelin rakennuttamisen Tuusulan Rykmentinpuistoon, ensi vuoden asuntomessualueelle. UKI Arkkitehtien suunnittelema yhteisöllinen palvelukortteli valmistuu Puustellinmetsään, luonnonläheiseen kaupunkikylään, toukokuussa 2020.

Hoivatilat on mukana Tuusulassa heinäkuussa järjestettävillä 50. Suomen Asuntomessuilla. Toiveiden kortteli -konseptimme mukaisessa yhteisöllisessä palvelukorttelissa yhdistyvät niin varhaiskasvatus kuin ikäihmisten asuminen ja hoivapalvelut. Toiveiden kortteliin rakennetaan kaksikerroksinen ikäihmisille suunnattu tuetun asumisen palvelutalo sekä palvelurakennus, joka yhdistää päiväkodin ja ympärivuorokautista tukea tarvitsevien hoivakodin monisukupolviseksi kokonaisuudeksi, tilallisia ja toiminnallisia synergiaetuja hyödyntäen.

Toiminnallinen yhteispiha sekä monipuoliset yhteistilat kokoavat korttelin eri-ikäiset asukkaat, vierailijat, henkilökunnan ja päiväkotilapset kohtaamisiin ja aktiiviseen arkeen yhdessä. Yhteistyökumppanillamme ja kohteen pääsuunnittelijalla UKI Arkkitehdit Oy:lla on pitkä kokemus vastaavien korttelikokonaisuuksien toteuttamisesta.

– Tärkeintä tällaisessa kokonaisuudessa on eläytyä tulevan asukkaan rooliin niiltä osin, mikä on mahdollista. Jokaisella talon asukkaalla on syy, miksi on siellä. Sitä syytä pitää ymmärtää ja kunnioittaa.

Kohdetta tulee toki katsoa kaikkien toimijoiden näkökulmasta ja ratkaisujen tulee tukea positiivista yhteiseloa, sanoo pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Mikko Kaira.

Päiväkodin ja hoivakodin arjet kohtaavat yhteispihan lisäksi valoisissa ruokailutiloissa, joista on näköyhteys sisälasiseinän myötä kummankin toimijan tiloihin ja välissä avattavissa oleva lasipariovi. Rakennuksen monet yhteistilat mahdollistavat päiväkodin ja asukkaiden vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen, mutta ne ovat myös täysin jaettavissa ja valvottavissa tarjoten turvallisen ja rauhallisen ympäristön elämiseen ja varhaiskasvatukseen.

Palvelurakennuksen lisäksi kortteliin rakentuu ikäihmisille suunniteltu palvelutalo, joka sisältää kompakteja ja esteettömiä asuntoja terassein ja parvekkein. Palvelutalokokonaisuuteen kuuluu myös hoitajien kirjaamistila.

Puurakentaminen porskuttaa myös Asuntomessuilla

Hallitseva rakentamistyyli asuntomessualueella on puurakentaminen, mikä näkyy myös palvelukorttelissa niin ulkona kuin sisätiloissa. Rakennusten julkisivumateriaalina käytetään kuultokäsiteltyä puupaneelia ja puurimoitusta. Monimuotoinen katto tuo mielenkiintoa ulkonäköön ja antaa mahdollisuuden säilyttää korkeuseroja sisällä rakennuksissa.

– Sisätiloissa tuodaan mahdollisimman paljon puuta näkyville, se tuo lämpöä ja kodinomaisuutta. Puuelementit käsitellään pääosin lakalla, jotta puun aitous ja luonnonläheinen fiilis säilyy, kertoo projektiarkkitehti Mirja Merikari.

Sisätiloissa päiväkodin ja hoivakodin alueet jaotellaan värialueilla helposti tunnistettaviksi, ja värimaailma on yhteneväinen ulkopuolen murrettujen värisävyjen kanssa. Sisäarkkitehtuurissa panostetaan ekologisiin, hengittäviin ja kotimaisiin materiaalivalintoihin. Kuten yleensä asuntomessuilla, tässäkin kohteessa tuodaan sisätilojen rakenteisiin jotain tavallisuudesta poikkeavia ja mielenkiintoisia rakennuselementtejä. Kokonaisuuden kannalta tärkein lähtökohta on kuitenkin rakentaa hyvän elämän elementtejä, jotka palvelevat kaikkia korttelin toimijoita.

– Tilojen suunnittelussa olemme panostaneet viihtyisyyteen ja kodinomaisuuteen. Erityistä huomiota on kiinnitetty näkymien suunnitteluun, jotta ne olisivat mahdollisimman elämänmakuiset sisältä pihalle päin. Yhdessäolon mahdollistaminen vähintäänkin visuaalisesti näkymien avulla tuo virikkeellisyyttä ja ulottuvuuksia arjen ympäristöön, kertoo arkkitehti SAFA Sasu Alasentie.

Puurakennukset rajaavat kortteliin selkeän, yhtenäisen piha-alueen, joka tulee olemaan tietyin rajoittein kaikkien korttelin käyttäjien ilona. Yhteisten toimintojen ja kohtaamisten mahdollistava virikkeellinen piha on suunniteltu niin, että myös ikääntyvien ja esimerkiksi muistisairaiden on helppo liikkua esteettömillä kulkureiteillä.

Pihan keskellä on kaikille toimijoille yhteinen rakennus, joka toimii arkikäytössä hoivakotien asukkaiden monitoimitilana, mutta myös väestönsuojana kaikille. Palvelutalon puolelle piharakennus avautuu kesäkeittiönä, josta on suora näköyhteys myös lasten leikkialueelle. Päiväkodin puolella rakennus on hyödynnettävissä katoksellisena katsomona sekä välinevarastona.

Kortteli keskiössä kartalla ja yhteisössä

Rykmentinpuiston asuntomessualueen kaavaa voisi UKI Arkkitehtien mukaan kuvata hyvin sallivaksi, vaikkakin palvelukorttelia varten tulikin tehdä kaavamuutos. Alkuperäiset arkkitehtisuunnitelmat ovat tähän mennessä muuttuneet melko vähän.

Tulevan palvelukorttelin palveluntarjoajat ovat olleet mukana vaikuttamassa suunnitelmiin ja päässeet tutustumaan samankaltaisiin kohteisiin. Näin suunnittelijat ja Hoivatilat omistajana ovat saaneet tärkeitä ja hyviä näkemyksiä siitä, mitkä ratkaisut toimivat, mitkä eivät.

Palvelukortteli rakennetaan Puustellinmetsän asuinalueella keskeiselle paikalle, jossa sillä tulee olemaan alusta alkaen luonnollinen rooli osana sen yhteisöä. Se luo hyvät lähtökohdat positiivisuudelle.

– Alue rakentuu palvelukorttelin ympärille ikään kuin sipulin muotoon. Asukkaat muodostavat itse kolmannen kokonaisuuden. Kaikille on oma paikkansa ja kaikki nivoutuvat yhteen, kuvailee Mikko Kaira.

UKI Arkkitehtien Helsingin toimiston vetäjä Mikko Kaira on urallaan osallistunut useisiin asuntomessuprojekteihin niin suunnittelijan kuin esimerkiksi kilpailutuomarin roolissa. Hän osallistui Tuusulan asuntomessuille myös vuonna 2000. Tuolloin juuri rakennusten valmistuttua alueen yleisilme oli vaikuttanut hälyisältä ja rakennukset irrallisilta. Nyt palattuaan alueelle hän huomasi, että lisääntyneen kasvillisuuden ja kaikkien palasten asettumisen myötä alue toimii hyvin yhtenä kokonaisuutena.

– Lopulta asuinalueilla on hyvä, että kaikki rakennukset ovat erilaisia ja itsenäisiä kohteita, Kaira kiteyttää.

Edellinen Seuraava