Artikkelit | 10.5.2023

Palvelukortteli elävöittää kaupunkikeskustoja ja tuo hoivan, palvelut, asumisen ja työpaikat kaupunkien parhaille paikoille 

Sisunaukion palvelukortteli rakentui Tampereelle viihtyisän Härmälänrannan asuinalueen keskukseksi. Vanhan rakennuksen saneeraaminen oli kiinnostava ja inspiroiva kehityshanke.

Valmetin lentokonetehtaan rakennushistoriallisesti arvokas hallintorakennus Tampereella on saanut uuden elämän monimuotoisena ja yhteisöllisenä Sisunaukion palvelukorttelina. Nyt kiinteistössä tarjotaan kuntoutuspalveluita ja tehostettua palveluasumista, varhaiskasvatusta ja asumista.

Ryhmäkodin asukkaat katsovat televisiota yhteisessä olohuoneessa

Vetovoimainen Tampere on yksi kasvavimmista ja elinvoimaisimmista kaupungeista Suomessa – on ollut sitä jo hyvän aikaa. Samalla kun Tampere kehittyy, myös palvelutarpeet kasvavat, mikä patistaa laajentamaan ja kehittämään palveluverkkoa.

”Sisunaukion palvelukorttelilla me tuomme palveluita kohtuullisen lähelle keskustaa, uudelle ja selkeästi omalle asuinalueelle. Koen hankkeen yhteiskunnallisesti erittäin merkitykselliseksi juuri tamperelaisten ihmisten kannalta, kun palveluverkko kehittyy konkreettisesti uudella asuinalueella”, sanoo Hoivatilojen asiakkuusjohtaja Jussi Vikman.

Vikmanin mukaan erityislaatuista vastuullisuutta liittyy siihen, että 1930-luvulla rakennettu lentokonetehtaan pääkonttori saneerattiin ja kehitettiin ikäihmisten ja erityisryhmien asunnoiksi.

”Nyt Härmälänrantaan saatiin tavanomaisen vapaarahoitteisen eli kovan rahan asuntorakentamisen sijaan monipuolisuutta, kuten päiväkoti, hoivakoti ja yhteisöllisen asumisen ratkaisuja, eli onhan se melkoinen vau-juttu monestakin näkökulmasta.”

Sisunaukion palvelukorttelissa rakennuksen historia on näkyvillä. Porraskäytävässä on vanhoja valokuvia.

Palvelukortteli yhdistää hoivan, asumisen ja palvelut

Hoivatilat on luonut palvelukorttelikonseptin useita vuosia sitten ja konseptin mukaisia toteutuksia on valmistunut useisiin suuriin kaupunkeihin, nyt myös Tampereelle. Yksinkertaistettuna palvelukortteli on talo, jossa on minimissään kahta eri hoivan tai sivistyksen toimintoa, kiteyttää Hoivatilojen hankekehityspäällikkö Antti Heiskanen.

”Pyrimme kuitenkin kokonaiseen korttelitoteutukseen kehittämään isompaa kokonaisuutta, jossa on useita rakennuksia, monia palveluntuottajia ja tavallista asumista sopivassa suhteessa.”

Palvelukorttelikonseptin kasvun taustalla on yksityisen hoivamarkkinan takavuosien kehittyminen. Tuolloin uusia hoivakohteita esimerkiksi muistisairaille rakennettiin kaupunkien ulkopuolelle, mutta nyt 15 vuoden jälkeen palveluita on ostamassa seuraava sukupolvi. Heidän tarpeensa Hoivatilat on ottanut sydämen asiakseen.

”He eivät halua enää pellonreunalle, minne kulku on hankalaa ja palveluita ei ole. Esimerkiksi itse maksavat asiakkaat haluavat sijoittaa itseensä ja asua keskeisillä paikoilla. Samalla asumisen pitää olla saavutettavaa asiakkaille, ympäristöön on hyvä päästä liikkumaan ja palveluja pitää olla käytettävissä”, Heiskanen sanoo.

”Toinen iso muutos varsinkin suurissa kaupungeissa on hoitajapula. Täytyy tehdä tiloja, joihin henkilökunta haluaa tulla töihin ja myös pääsee sinne julkisella liikenteellä. Palvelukortteli vastaa näihin tarpeisiin.”

Sisunaukion palvelukortteli sijaitsee keskellä Härmälänrannan aluetta lähellä Pyhäjärveä. Korttelin katutasoon avataan elokuussa 2023 kasvavan alueen lapsiperheitä palveleva päiväkoti Touhula Lennokki, ja ylimpään kerrokseen on viimeistelty yhteisöllisen asumisen koteja. Tehostettua palveluasumista ikäihmisille tarjoaa Hyvinvointikeskus Härmälänrannan 30-paikkaiset hyvinvointikodit Vuokko ja Wellamo.

”Kokonaisuuden erinomaisuutta vahvistaa pitkään Pirkanmaalla toiminut ja hyvämaineinen palveluntuottaja. On ilo esitellä Sisunaukiota Ikifitin kaltaisen halutun toimijan yksikkönä”, kiittää Jussi Vikman.

Asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä kiinteistöhankkeita

Hoivatilojen palvelukorttelit ovat aina asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä kiinteistöhankkeita. Lopputulokseen vaikuttavat korttelin laajuus ja sen suunnitteluratkaisut, asiakkaiden erilaiset konseptit, samoin tonttien ja rakentamispaikkojen vaihtelevuus.

Palvelukorttelihankkeissa Hoivatilojen rooli on toimia kiinteistökehitysyhtiönä ja pitkäaikaisena vastuullisena kiinteistöomistajana, luonnehtivat Vikman ja Heiskanen. Rakennusalalla käytetään myös nimitystä rakennuttaja.

”Me ymmärrämme sijainnin merkityksen ja markkinoiden tarpeet ja tunnemme niin rakennusalan toimijat kuin palveluntuottajat. Me käymme sekä maankäytön että kaavoituksen juttusilla ja keskustelemme hyvinvointialueiden kanssa. Olemme kaiken keskellä tulkki, joka ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja nivoo niitä yhteen. Siksi pystymme kehittämään tarkoituksenmukaisia, tarpeellisia, toimivia ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja.”

Väestön ikääntyminen vauhdittaa kysyntää ja tarvetta hoivapaikoille etenkin kasvukeskuksissa. Tampereen Sisunaukion lisäksi äskettäin valmistuneita Hoivatilojen palvelukortteleita ovat esimerkiksi Helsingin Malminkartano, Turun Herttuakulma ja Kuopion Puijonkuppee.

Sisunaukion ikäihmisiä yhteisessä oleskelutilassa.

”Palvelukortteli tuo ikäihmisten ja erityisryhmien asumisen tavallisen asumisen yhteyteen ja elävöittää palveluilla kaupunkikeskustoja. Sisunaukion kaltaisella vanhan kiinteistön konvertoinnilla on positiivinen vaikutus kaupunkiympäristöön ja -kuvaan”, kertoo Vikman.

”Monesti alueelle kaivataan työpaikkoja, ja palvelukortteli tuo niitä mukanaan yllättävän paljon. Palvelukortteli pystyy tuomaan vaihtoehtoja myös julkiselle puolelle, jonka käyttöön haluamme tarjota kiinteistöjä ja ideoita. Tämä ei ole pelkästään yksityiselle sektorille suunnattu asia”, jatkaa Heiskanen.

Edellinen Seuraava