Hoivatilat on tutkitusti Suomen toiseksi paras työpaikka

Hoivatilat on valittu Suomen toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa pienten organisaatioiden sarjassa. Tulos on seurausta usean vuoden tavoitteellisesta työstä tyytyväisen henkilöstön ja toimivan yrityskulttuurin luomiseksi. Suomen parhaat työpaikat 2020 julkistettiin 13.2.2020 Great Place to Work -gaalassa Helsingissä.

GPW

Great Place to Work -mallin mukainen tutkimus on toteutettu Hoivatiloilla kahtena peräkkäisenä vuonna. Molempina vuosina tuloksena on ollut erinomainen Trust Index -luku. Vuonna 2018 Trust index oli 91 ja vuonna 2019 huikeat 96. Trust Index -luku kertoo, kuinka suuri osuus vastaajista pitää työpaikkaansa hyvänä tai erittäin hyvänä. Suomalaisen työelämän keskimääräinen Trust Index -luku on 56.

Viimeisimmissä kyselytuloksissa erityisiksi vahvuuksiksi nousivat loistava yhteishenki ja välittämisen kulttuuri. Henkilöstö antoi myös kiitosta siitä, että työssä saa tehdä itsenäisiä päätöksiä, ottaa vastuuta ja työ koetaan merkityksellisenä.