Artikkelit | 23.5.2023

Hoivatilalainen esittäytyy – Rakennuttajapäällikkö Jari Lehto

Aloitin työt Hoivatiloilla viisi vuotta sitten. Asumme Oulunsalossa, ja meillä on kolme lasta. Nuorin asuu vielä kotona, kaksi on jo muuttanut omilleen. Olemme saaneet yhden lapsenlapsenkin. Olen harrastanut musiikkia nuoresta saakka ja aktiivisesti harmonikan soittoa pian 20 vuotta, lähinnä omaksi ilokseni, mutta osallistuen myös musiikkitapahtumiin pelimannihengessä. Lisäksi vapaa-aikaan kuuluu arkiliikunta: lenkkeilyä koiramme kanssa ja maastopyöräilyä.

Koulutukseltani olen rakennusinsinööri. Olen työskennellyt rakentamisen parissa eri tehtävissä ja saanut näkökulmia hankkeiden eri vaiheisiin: 15 vuotta kirvesmiestehtävissä rakennusliikkeellä, pari vuotta työnjohtotehtävissä ja suunnilleen saman verran suunnittelutehtävissä arkkitehtitoimistossa.

Koulutukseltani olen rakennusinsinööri. Olen työskennellyt rakentamisen parissa eri tehtävissä ja saanut näkökulmia hankkeiden eri vaiheisiin: 15 vuotta kirvesmiestehtävissä rakennusliikkeellä, pari vuotta työnjohtotehtävissä ja suunnilleen saman verran suunnittelutehtävissä arkkitehtitoimistossa. Viranomaistehtävissä olin kymmenisen vuotta – rakentamisen asiantuntijana ELY-keskuksessa ja OTO-rakennustarkastajana aluehallintovirastossa liikuntapaikkarakentamiseen liittyen. Kaikissa tehtävissä kerrytetystä osaamisesta on kyllä ollut hyötyä Hoivatilojen rakennuttajapäällikkönä. Projektien ohjaamisessa kokemusta saa hyödynnettyä muun muassa suunnittelunohjauksessa, lupaprosesseihin liittyvässä viranomaisyhteistyössä ja työmaavalvonnassa.

Millainen on työnkuvasi Hoivatiloilla?

Olen rakennuttanut Hoivatilojen palveluksessa reilut 20 hanketta. Aloittaessani teimme hankkeita pääasiassa yksityisen sektorin tarpeisiin. Nykyisin vuokramalli on huomioitu vahvasti vaihtoehtoisena investointimallina julkisella sektorilla, ja pääpaino hankkeissani onkin viime vuosina ollut isommissa julkisen sektorin hankkeissa, kuten päiväkotikiinteistöissä ja kouluissa, joita olemme toteuttaneet eri kaupungeille.

Julkisissa hankkeissa rakennuttajapäälliköt ovat yleensä mukana aivan alkumetreiltä kilpailuvaiheen suunnitteluohjauksesta, urakoitsijakumppaneiden kiinnittämisestä ja projektiryhmän perustamisesta lähtien. Suunnitteluohjauksessa pyritään luonnossuunnittelusta alkaen harkittuihin suunnitteluratkaisuihin tilaohjelman ja teknisten perusratkaisujen osalta, jotta voidaan varmistaa hankkeen toteutuskelpoisuus. Huolellisesti tehdyllä ja ennakoivalla suunnittelulla säästetään huomattavasti projektin käynnistämiseen tarvittavaa aikaa.

Näin hankkeen aikatauluhallinta saadaan heti hyville urille, kun käyttäjien kanssa suoritettava kehitysvaihe pystytään viemään sujuvasti läpi ja hankkeen lupavaiheen vaatimukset ovat suunnitteluratkaisussa kunnossa.

Työmaavaiheeseen kuuluu projektijohtamista ja rakennusteknistä valvontaa sekä tietysti käyttäjäyhteistyö kiinteistön käyttöönottoon saakka. Huolehdin, että aikataulut pitävät, ohjaan yhteistyössä suunnittelua, järjestän työmaakokoukset, huolehdin vastaanotto- ja luovutusvaiheen aikataulusta ja viranomaistarkistuksien järjestämisestä. Vastaanotan urakan ja luovutan kohteen asiakkaalle sekä varmistan asiakkaan toiminnan sujuvan käynnistämisen. Sitten ylläpitotiimimme nappaa kapulan ja aloittaa seuraavan tärkeän vaiheen, eli omistuksessamme olevasta kiinteistöstä huolehtimisen asiakkaamme laadukkaan toiminnan alustana.

Merkittävimpiin asioihin työssäni lukeutuu tilojen käyttäjän huomiointi alusta saakka. Informoin projektin etenemisestä ja pidän muutenkin aktiivisesti yhteyttä. Hankkeissa on aina haasteitakin, ja jos käyttäjällä on huolenaiheita, niin huolehdin, että ne selvitetään.

Uusissa hankkeissa on paljon osapuolia mukana ja usein aluksi toisilleen uusia ihmisiä. Lähdemme tyhjästä rakentamaan projektiryhmää ja viemään projektia eteenpäin. Aikataulu on yleensä nopea. Työssäni on tärkeää huolehtia, että hankkeessa puhaltaa hyvä henki läpi kaikkien vaiheiden. Huomionarvoista onkin yhteistyö: teemme töitä alojensa parhaiden suunnittelu- ja urakoitsijakumppaneiden kanssa. Ilman heidän ammattitaitoaan emme mekään onnistuisi.

Mikä Hoivatiloilla on parasta?

Tähän on hankala vastata. Se johtuu siitä, että hyvää on niin paljon. Kaiken kivijalkana on avoin johtamiskulttuuri ja asiakkaidemme arvostus. Yhdessä tekeminen ja vastuun antaminen meille työntekijöille on minulle suurin porkkana. Kun voi ohjata omaa tekemistään, kokee työn mielekkääksi, mikä taas kasvattaa motivaatiota ja tehokkuutta. Meillä ei toimita käskyttämällä, ja kaikissa asuu tietynlainen yrittäjähenkisyys.

Lisäksi työnantaja tukee vapaa-aikaa ja kannustaa huolehtimaan itsestä. Myös henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan. Meillä on kaiken kaikkiaan toimiva ja arvostava työyhteisö, jossa toisten tukeminen on arkipäivää.

Katso video!

Videolla Jari Lehto kertoo tehtävistään. Video on kuvattu viimeistelyvaiheessa
olleella Metsolan koululla, josta voi lukea lisää täältä.
Edellinen Seuraava